سامانه آنلاین حمل بار

ویژگی های باربانت

روند کاری باربانت

1
ثبت سفارش
2
دریافت بار توسط باربری
3
انتقال بار
4
تحویل بار در مقصد
دانلود اپلیکیشن باربانت

دانلود اپلیکیشن باربانت

با دانلود اپلیکیشن باربانت, به سادگی بار خود را به مقصد برسانید.