راهنمای اسباب کشی

ماده 1 - تعاریف :

باربانت با تکیه بر کادر فنی و خودروهای مجهز بصورت تمام وقت و همه روزه آماده خدمات رسانی به مشتریان خود و همشهریان عزیز و محترم : در راستای انجام هر چه بهتر و سریعتر خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شرح ذیل می‌باشد ارائه‌ خدمات حرفه‌ای در امر بسته ‌بندی وسایل و اثاثیه منزل انجام بسته بندی هایمخصوص برای حمل رختخواب، حمل لباس کارتن‌های حجیم و محکم جهت بسته بندی وسایل و بسته‌های مخصوص جهت کم‌ کردن حجم حمل و نقل مطمئن با قیمت مناسب و ارائه‌ خدمات همه روزه و ... بصورت شبانه‌ روزی دادن مشاوره های رایگان جهت انجام اثاث کشی آسان و راحت

ماده 1- هزینه ها و پرداخت :

باربانت با تکیه بر کادر فنی و خودروهای مجهز بصورت تمام وقت و همه روزه آماده خدمات رسانی به مشتریان خود و همشهریان عزیز و محترم : در راستای انجام هر چه بهتر و سریعتر خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شرح ذیل می‌باشد ارائه‌ خدمات حرفه‌ای در امر بسته ‌بندی وسایل و اثاثیه منزل انجام بسته بندی هایمخصوص برای حمل رختخواب، حمل لباس کارتن‌های حجیم و محکم جهت بسته بندی وسایل و بسته‌های مخصوص جهت کم‌ کردن حجم حمل و نقل مطمئن با قیمت مناسب و ارائه‌ خدمات همه روزه و ... بصورت شبانه‌ روزی دادن مشاوره های رایگان جهت انجام اثاث کشی آسان و راحت

:ماده 1- شرایط بار :

باربانت با تکیه بر کادر فنی و خودروهای مجهز بصورت تمام وقت و همه روزه آماده خدمات رسانی به مشتریان خود و همشهریان عزیز و محترم : در راستای انجام هر چه بهتر و سریعتر خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شرح ذیل می‌باشد ارائه‌ خدمات حرفه‌ای در امر بسته ‌بندی وسایل و اثاثیه منزل انجام بسته بندی هایمخصوص برای حمل رختخواب، حمل لباس کارتن‌های حجیم و محکم جهت بسته بندی وسایل و بسته‌های مخصوص جهت کم‌ کردن حجم حمل و نقل مطمئن با قیمت مناسب و ارائه‌ خدمات همه روزه و ... بصورت شبانه‌ روزی دادن مشاوره های رایگان جهت انجام اثاث کشی آسان و راحت